Εντολές και Τύποι Εντολών


Με την είσοδο της τεχνολογίας πλέον στην αγοραπωλησία χρηματοοικονομικών προϊόντων, ο κάθε επενδυτής μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει μόνος του, αποφεύγοντας έτσι σημαντικό μέρος των προμηθειών. 

Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τους τύπους εντολών πριν ξεκινήσουμε το trading ώστε να αποφύγουμε εκπλήξεις και απώλειες λόγω λαθών.

Είναι οι δύο κύριοι τύποι εντολών που κάθε επενδυτής/trader πρέπει να γνωρίζει.
α) Market Εντολές 

β) Limit Εντολές 


 


Market εντολές

Μια εντολή market είναι ο πιο κοινός τύπος εντολής. Είναι μια εντολή αγοραπωλησίας, άμεσα και στην υπάρχουσα τιμή διαπραγμάτευσης. 

Γενικά, εάν θέλουμε να αγοράσουμε π.χ. μια μετοχή, τότε θα αγοράσουμε κοντά ή και ακριβώς στο ask, στην τιμή δηλαδή που υπάρχει πωλητής.

Το αντίθετο αν θέλουμε να πουλήσουμε τη μετοχή, θα πουλήσουμε εκεί που υπάρχει αγοραστής, στο bid δηλαδή. 

Σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε πως οι εντολές market δεν εγγυώνται συγκεκριμένη τιμή εκτέλεσης, αφού μπορεί να βρίσκεται κάποιος πριν από εμάς στη σειρά εάν π.χ. η μετοχή δεν έχει μεγάλη εμπορευσιμότητα ή και να αλλάξει η τιμή μέχρι να μεταφερθεί η εντολή μας εάν υπάρχει μεταβλητότητα. Εγγυώνται όμως άμεση εκτέλεση στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή.

 

 Limit εντολές

Με αυτόν τον τύπο εντολής διαλέγουμε την τιμή στην οποία είμαστε διατεθειμένοι να πραγματοποιήσουμε μια αγοραπωλησία. Εκτελείται η εντολή δηλαδή, μόνο εάν η τιμή φτάσει στα επίπεδα που έχουμε θέσει. Στην ουσία μια limit εντολή ορίζει τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή που θέλουμε να αγοράσουμε ή να πουλήσουμε.


Υπάρχουν 4 τύποι limit εντολών.

  • Αγορά με όριο (buy limit)

Μια εντολή αγοράς μιας μετοχής σε μια συγκεκριμένη τιμή ή πιο κάτω.

  • Πώληση με όριο (sell limit)

Μια εντολή πώλησης σε μια συγκεκριμένη τιμή ή πάνω από αυτή.

  • Αγορά με stop (buy stop)

Μια εντολή αγοράς μιας μετοχής πάνω από την τιμή πώλησης, το bid δηλαδή. Μια buy stop εντολή εκτελείται μόνο όταν η τιμή έχει φτάσει ή περάσει το επίπεδο που θέλουμε.

  • Πώληση με stop (sell stop)

Μια εντολή πώλησης σε τιμή κάτω από την τιμή στην αγορά. Όπως και το buy stop, εκτελείται μόνο όταν η τιμή έχει φτάσει στο σημείο που θέλουμε. Επίσης, η λογική είναι αντίστοιχη με την buy stop εντολή.


Άλλες εντολές  

Εντολή  Stop loss

Μια εντολή stop loss είναι σημαντικό εργαλείο στη στρατηγική μας. Αντίθετα από τις limit και market εντολές, που είναι ενεργές αμέσως αφού τις βάλουμε, η εντολή αυτή παραμένει ανενεργή μέχρι η τιμή να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Όταν φτάσει αυτό το σημείο τότε ενεργοποιείται και γίνεται market εντολή. 

Εντολή  Stop limit

Παρόμοια με την stop loss εντολή, η εντολή stop limit, όπως λέει και το όνομά της, βάζει όριο στο σημείο που θα γίνει η εκτέλεση. Αποτελείται ουσιαστικά από δύο τιμές. Μια εντολή stop και μια εντολή limit. 

Εντολή Take Profit

Μια εντολή take profit μπαίνει ώστε να κλείσουμε μια υπάρχουσα θέση όταν η τιμή φτάνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο που θα ορίσουμε. Αυτό όπως αντιλαμβανόμαστε, προϋποθέτει να έχουμε μια θέση ανοιχτή. Στην ουσία πρόκειται για μια limit εντολή οπότε, εκτέλεση της εντολής αυτής σημαίνει και κλείσιμο της θέσης που έχουμε.Traders Academy
Share: