Γιατί να επενδύσω στις χρηματοπιστωτικές αγορές;

Φανταστείτε ότι μια μέρα αποφασίζετε να βάλετε όλες τις αποταμιεύσεις σας κάτω από το στρώμα. Αν ξεχάσετε τα χρήματα, και τα αφήσετε για ένα χρόνο, δε θα είχαν γίνει περισσότερα. Θα υπήρχε ακριβώς το ίδιο ποσό που βάλατε.

Στην πραγματικότητα, θα άξιζαν πιθανώς λιγότερο από ό,τι όταν τα βάλετε, επειδή στο μεταξύ το κόστος ζωής είναι αρκετά πιθανό να έχει αυξηθεί.

 


 

 

Τώρα φανταστείτε ότι αντ' αυτού, είχατε χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να αγοράσετε χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως μετοχές ή εμπορεύματα. Αντί να βρίσκονται αδρανή, τα χρήματά σας θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες αύξησης της αξίας τους, όπως η αξία των μετοχών ή των εμπορευμάτων θα μπορούσε να αυξηθεί. 

Αν και, φυσικά, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πέσουν σε αξία.

Η διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών αγορών έχει να κάνει με την εξισορρόπηση αυτού του κινδύνου με την πιθανή ανταμοιβή και την επιλογή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να κινηθούν υπέρ σας. Όπως θα δούμε, αν το κάνετε αυτό λογικά και έξυπνα, οι ανταμοιβές θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι αφήνοντας τα χρήματά σας να κάθονται σε έναν τραπεζικό λογαριασμό (ή κάτω από το στρώμα).

 
Επένδυση & Trading
 

Αυτό που έχουμε περιγράψει παραπάνω ονομάζεται «επένδυση», ουσιαστικά μια μακροπρόθεσμη μορφή χρηματοοικονομικών συναλλαγών που περιλαμβάνει την αγορά και την κατοχή χρηματοοικονομικών προϊόντων για αρκετούς μήνες ή χρόνια.

Στην πραγματικότητα, είναι πολύ πιθανό να είστε ήδη στις χρηματοπιστωτικές αγορές με κάποια ιδιότητα - ενδεχομένως μόνο παθητικά. Εάν έχετε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, για παράδειγμα, τότε επενδύετε τα χρήματα που κερδίζετε τώρα με την προσδοκία ότι θα αυξηθούν και θα αξίζουν περισσότερο όταν συνταξιοδοτηθείτε.

Οι συνταξιοδοτικές εταιρείες επενδύουν γενικά αυτά τα χρήματα για εσάς με αντάλλαγμα ένα τέλος διαχείρισης (management fee). Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορείτε να έχετε λόγο σε ποια χρηματοπιστωτικά μέσα βάζετε τα χρήματά σας. Και όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα, μερικές απλές αποφάσεις τώρα θα μπορούσαν να έχουν δραματικές επιπτώσεις στο μέλλον.

 
 
 
 
 

Κοιτάζοντας το διάγραμμα, βλέπουμε ξεκάθαρα τη διαφορά της διακράτησης των κεφαλαίων σε μετρητά και της της επένδυσης σε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών / ομολόγων. Ακόμα και σε περιόδους πτώσης η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Η επανεπένδυση των κερδών σε προϊόντα που μας δίνουν αποδόσεις (compounding) είναι που μας δίνει το μεγάλο πλεονέκτημα.

Αλλά οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις δεν είναι ο μόνος τρόπος συμμετοχής στις χρηματοπιστωτικές αγορές, υπάρχει επίσης το ενεργό trading, γνωστό ως κερδοσκοπία (speculation)

Ενώ οι επενδυτές επικεντρώνονται γενικά στη μακροπρόθεσμη αξία των περιουσιακών στοιχείων και προσπαθούν να χτίσουν ένα χαρτοφυλάκιο που θα έχει καλές επιδόσεις στο μέλλον, οι ενεργοί traders τείνουν να επικεντρώνονται στις βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς, με ορισμένους συμμετέχοντες να κάνουν εκατοντάδες συναλλαγές την ημέρα.

Είτε επιλέξετε να επικεντρωθείτε στο μεγάλο παιχνίδι, κάνοντας μόνο λίγες συναλλαγές ανά έτος, ή αν πιστεύετε ότι κάθε μικρή κίνηση στην τιμή αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία, είναι εξ ολοκλήρου στην κρίση σας, την προσωπικότητά σας, και πόσο χρόνο μπορείτε να αφιερώσετε.

Θα εξετάσουμε αυτό το θέμα λεπτομερώς σε επόμενα άρθρα, αλλά προς το παρόν είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι συναλλαγών, και πολλά διαφορετικά είδη συμμετεχόντων στην αγορά. Και ανεξάρτητα από τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες ή τις προτεραιότητές σας, υπάρχει πάντα μια μορφή διαπραγμάτευσης που θα σας ταιριάζει.

Μία από τις κύριες διαφορές μεταξύ των traders είναι το είδος του περιουσιακού στοιχείου και αυτό είναι που πρόκειται να αρχίσουμε να εξετάσουμε στο επόμενο άρθρο. 

Συνοψίζοντας 

  • Οι συναλλαγές παρέχουν τη δυνατότητα αύξησης των χρημάτων σας, αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να χάσετε χρήματα.

  • Οι επενδύσεις επικεντρώνονται στη μακροπρόθεσμη αξία των περιουσιακών στοιχείων.

  • Το active trading επικεντρώνεται στις βραχυπρόθεσμες κινήσεις των τιμών.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share: