Τι πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές στο forex

Τα χαρακτηριστικά που φέρει το forex ως αγορά, οδηγούν τους επενδυτές σε συνεχή αναζήτηση για το τι πρέπει να αποφύγουν και τι όχι για να επιτύχουν κέρδος σε αυτή. Καθημερινά παρατηρείται μεγάλη μεταβλητότητα στα ζεύγη νομισμάτων, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε κοινωνικό-πολιτικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις ισοτιμίες ανά τον κόσμο.


Η επενδυτική ζωή συνδέεται αναπόφευκτα με εκατοντάδες κρίσιμες καταστάσεις. Πρέπει να υπάρχουν κατά νου συγκεκριμένα βήματα, ώστε να επιτευχθεί κερδοφόρο trading ή τουλάχιστον ένα trading ελάχιστων απωλειών.Κάθε επενδυτική ενέργεια συνδέεται με κάποιο ρίσκο που ως ένα βαθμό μπορεί να αντιμετωπιστεί έχοντας πλήρη κατανόηση της αντίστοιχης αγοράς και πως αυτή λειτουργεί. Ένας επενδυτής είναι πετυχημένος, όταν διαθέτει τα στοιχεία αυτα πριν προβεί στην πρώτη του επένδυση.
Κάθε επενδυτική ενέργεια συνδέεται με κάποιο ρίσκο που ως ένα βαθμό μπορεί να αντιμετωπιστεί έχοντας πλήρη κατανόηση της αντίστοιχης αγοράς και πως αυτή λειτουργεί.Ένας επενδυτής είναι πετυχημένος, όταν διαθέτει τα στοιχεία αυτα πριν προβεί στην πρώτη του επένδυση.
Βήμα Πρώτο: Προσεκτική επιλογή αξιόπιστου broker. Ο broker που θα επιλέξουμε για τις συναλλαγές μας καλό θα ήταν να προέρχεται από ευρωπαϊκή χώρα και να διαθέτει καλή κεφαλαιοποίηση. Παράλληλα, πριν την επιλογή του, βεβαιωθείτε ότι παρέχει υποστήριξη στην ελληνική γλώσσα. Βήμα Δεύτερο: Θα πρέπει να ορίζετε εκ των προτέρων τα όρια σας. Δηλαδή δε θα πρέπει να δεσμεύετε κεφάλαια μεγαλύτερα από αυτά που μπορείτε να αντέξετε οικονομικά. Ειδάλλως υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας μερικώς ή ολικώς του κεφαλαίου.Βήμα Τρίτο: Ποτέ δεν πρέπει να έχετε ως οδηγό τη διαίσθηση και την ελπίδα. Μια ανοιχτή θέση που παρουσιάζει ζημία θα πρέπει να περιορίζεται άμεσα και το εύρος της να μη μεγαλώνει σε επίπεδα μοιραία για την επένδυση σας. Οι εντολές Stop Loss υπάρχουν για αυτόν ακριβώς το λογο.Βήμα Τέταρτο: Αποφύγετε το overtrading και την επένδυση σε πολλά assets. Συστηματικά αποτυχημένες επενδύσεις, είτε λόγω λανθασμένης ανάλυσης είτε εξωτερικών παραγόντων, μπορεί να οδηγήσει σε “εμμονική” απασχόληση με το online trading.  Είναι σημαντικό με την όποια έκβαση της επένδυσής σας να διατηρήσετε καθαρή κρίση και αυτοπειθαρχία. Προτείνουμε την ενασχόλησή σας με 5-6 assets μεταξύ των ωρών που οι αγορές είναι ανοιχτές και έχουν ικανοποιητικό όγκο συναλλαγών.Βήμα Πέμπτο: Δημιουργώντας ένα δοκιμαστικό λογαριασμό (demo account), αποκτάτε πρόσβαση στις αγορές με ένα εικονικό αρχικό κεφάλαιο. Με αυτόν τον τρόπου εκπαιδεύεστε τόσο σε επενδυτικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο, δίχως κάποιο προσωπικό ρίσκο.Βήμα Έκτο: Μην ακολουθήσετε πρακτική μόχλευσης με μεγάλο ρίσκο. Όσοι σκοπεύετε να επενδύσετε μικρό κεφάλαιο με την χρήση μόχλευσης, πρέπει να έχετε υπόψιν το εξής. Στο άνοιγμα μίας θέσης με μεγάλο εύρος, μια μεταβολή, έστω και μικρή, θα έχει το αντίθετο του επιθυμητού αποτελέσματος. Μαθαίνουμε πρώτα πως κινείται η αγορά και μετά από εύλογο χρονικό διάστημα έχοντας αποκτήσει εμπειρία και εξοικείωση στο forex, δοκιμάζουμε τη διαδικασία μόχλευσης.Η μόχλευση αποτελεί επικίνδυνη τακτική ακόμη και για έναν σχετικά έμπειρο επενδυτή. Προτού προβούμε στη χρήση της, καλό θα ήταν να έχουμε όσο το δυνατόν μια καλή εικόνα της αγοράς συναλλάγματος άλλα και μια καλή κατανόηση της διαχείρισης κεφαλαίου.
Η μόχλευση αποτελεί επικίνδυνη τακτική ακόμη και για έναν σχετικά έμπειρο επενδυτή. Προτού προβούμε στη χρήση της, καλό θα ήταν να έχουμε όσο το δυνατόν μια καλή εικόνα της αγοράς συναλλάγματος άλλα και μια καλή κατανόηση της διαχείρισης κεφαλαίου.Βήμα Έβδομο: Ποτέ δεν επενδύουμε μόνο σε μία συναλλαγματική ισοτιμία. Αποτελεί λανθασμένη στρατηγική καθώς συγκεντρώνουμε όλους μας τους πόρους σε μια θέση αναλαμβάνοντας υψηλό κίνδυνο. Αντιθέτως, το άνοιγμα περισσότερων θέσεων με το ίδιο κεφάλαιο, μας επιτρέπει τη σωστή διαφοροποιση του κινδύνου και κατά συνέπεια υψηλότερη "ασφάλεια".


Βήμα Όγδοο: Ενημερωνόμαστε για την επικαιρότητα από πληθώρα φιλτραρισμένων πηγών και προσπαθούμε να την ερμηνεύσουμε κατάλληλα ώστε να επωφεληθούμε από αυτήν. 

Share: